Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ υπεύθυνο για όλα τα θέματα που αφορούν τις μεταφορές των μαθητών του, είναι το κάθε σχολείο. Λόγω του όγκου εργασίας που απαιτείται και της έλλειψης διαθέσιμου προσωπικού για γραμματειακή υποστήριξη όμως, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου προσφέρθηκε να βοηθήσει στην οργάνωση των δρομολογίων και να υποστηρίξει το σχολείο στον συγκεκριμένο τομέα. 
Για διευκόλυνσή σας λοιπόν, για όλες τις ενέργειες σχετικά με τα δρομολόγια κλπ. θα πρέπει να απευθύνεστε στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στο email varvakeiosdromologia@gmail.com, καθώς το σχολείο θα διατηρήσει μόνο την αποκλειστική και επίσημη επικοινωνία με την Περιφέρεια.

Από τη Διεύθυνση του ΒΠΓ