Τα παιδιά του τμήματος του Γ1, συμμετείχαν στο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό «Ελληνισμός της Ανατολής: Πόντος, Μικρασία, Θράκη» με τη δημιουργία περιοδικού υπό την καθοδήγηση και εποπτεία των καθηγητών τους, κ.κ. Ιωάννη Αναστασόπουλου και Ειρήνης Αρτέμη. Το διαγωνισμό διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας. Η συμμετοχή του σχολείου μας διακρίθηκε ανάμεσα σε 986 σχολεία από την Ελλάδα, την Κύπρο και την ομογένεια. Τα παιδιά δούλεψαν με μεράκι και έτσι δημιουργήθηκε το περιοδικό με τίτλο “ΜΥΡΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ. ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ”. Μέσα από τις εργασίες των παιδιών φάνηκε ότι τα μέρη της Μικράς Ασίας μπορεί να χάθηκαν αλλά ποτέ δεν ξεχάστηκαν. Ζουν πάντα στις καρδιές μας και θα συνεχίζουν να ζουν όπου κτυπάει καρδιά Ελλήνων. Παρατίθεται ο σύνδεσμος προς το περιοδικό καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις.

https://drive.google.com/file/d/1Naj7hQUU4aXfL4TdMa_-FYCDbJh5LjhS/view