Την Τετάρτη 15/05, κατά την διάρκεια της 3ης διδακτικής ώρας οι μαθητές/-τριες όλων των τμημάτων της Γ΄ τάξης παρακολούθησαν μια ενημερωτική παρουσίαση σχετικά με την μετάβασή τους στο Λύκειο, η οποία οργανώθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Γεφυρώνοντας τις Αποστάσεις». Την εν λόγω ενημέρωση πραγματοποίησαν  οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής του Βαρβακείου Προτύπου Λυκείου Μαριλένα Κοκκαλά και Δημήτριος Κάναρος. Τον συντονισμό της δράσης είχαν οι εκπαιδευτικοί του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου Μαρία Βερδιάκη, Αργυρώ Μουντάκη και Αθανασία Τζιάβα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου και τη Διεύθυνση του Βαρβακείου Προτύπου Λυκείου. Οι μαθήτριες και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το νέο σχολικό τους περιβάλλον, το Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου αλλά και να θέσουν ερωτήματα, τα οποία απαντήθηκαν με πληρότητα από τους Συμβούλους Σχολικής Ζωής του Λυκείου. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι κατευνάστηκαν το άγχος και η αγωνία των μαθητών/-τριών, που τροφοδοτούνται από την αλλαγή και την επικείμενη νέα συνθήκη του καινούριου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η ενημέρωση απέδωσε καρπούς σε ψυχολογικό αλλά και πρακτικό επίπεδο και συμπερασματικά απέβη πολύ ωφέλιμη.