Ηλεκτρονικό βιβλίο – οδηγός από τους μαθητές του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

Το σχολικό έτος 2022-23 στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, στο μάθημα των Αγγλικών προχωρημένου επιπέδου της Α’ γυμνασίου (επίπεδο Β1+) οι μαθητές δημιούργησαν ηλεκτρονικό βιβλίο – οδηγό στην αγγλική γλώσσα για τα αρχαία θέατρα της Ελλάδας. Για το έργο, που αποτέλεσε project τετραμήνου, οι μαθητές εργάστηκαν σε τριμελείς ομάδες και άντλησαν αυθεντικό υλικό από την ιστοσελίδα του Διαζώματος στα αγγλικά καθώς και από άλλες πηγές. Στόχος της δράσης ήταν αφενός η εξάσκηση των γλωσσικών δεξιοτήτων για το μάθημα των Αγγλικών και αφετέρου η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών και η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη σημασία των αρχαίων θεάτρων τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Το τελικό παραδοτέο, το οποίο επιμελήθηκε η καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου κ. Σοφία Ξυπολιά, περιλαμβάνει παρουσίαση 16 θεάτρων με σύντομη περιγραφή, γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία και αναφορά στη σημερινή τους κατάσταση.

Είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: www.calameo.com/read/004344225f896b019de41 με σκοπό την χρήση και αξιοποίησή του από την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

E-book by Students of Varvakeio Model Junior High School

During school year 2022-23 1st – year students of advanced level in English in Varvakeio Model Junior High School created an e-(guide)book on the ancient theatres of Greece in English. For this project, they worked in small groups using authentic material from the Diazoma website and other sources. The aim of the activity was to exercise students’ language skills as well as to promote their digital literacy and sensitize them about the importance of ancient theatres in the past ant the present. The final product, edited by Varvakeio School English teacher Sofia Xypolia, contains a presentation of 16 theatres, each with a description, geographical and historical information and reference to present day state.

It is available for educational use in the link below www.calameo.com/read/004344225f896b019de41