Ο Όμιλος Ρητορικής του σχολείου μας, με 12 μαθητές και μαθήτριες, συμμετείχε στη μαθητική προσομοίωση A.M.E.C. (Anavryta Model European Congress – Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 06 Απριλίου 2023, στους χώρους του Προτύπου Γυμνασίου Αναβρύτων. Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Δικτύου Σχολείων Β΄ Αθήνας «ΣΗ.ΜΑ – Α.Ε.Π» της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Β’ Αθήνας.

Μαθητές/τριες από δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια της Αττικής κλήθηκαν να εκπροσωπήσουν έναν δήμο Ευρωπαϊκής χώρας σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (Congress of Local and Regional Authorities–Council of Europe). Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή Επιτροπών Εργασίας (Επιτροπή Θεσμών, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Επιτροπή για την Κοινωνική Συνοχή). Στις Επιτροπές οι μαθητές/τριες-εκπρόσωποι δήμων- συζήτησαν θέματα της καθημερινότητας που αφορούν στους δήμους και τις πόλεις τους, αντάλλαξαν ιδέες και υπέβαλαν προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, με βάση τη συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη. Σε κάθε Επιτροπή Εργασίας συζητήθηκε ένα θέμα και παρήχθη ένα τελικό Ψήφισμα., στο οποίο περιελήφθησαν μόνον όσες προτάσεις εγκρίθηκαν με απλή πλειοψηφία.Τα ψηφίσματα των Επιτροπών Εργασίας γνωστοποιήθηκαν μέσω της διαδικασίας της Ολομέλειας που έλαβε χώρα μετά το πέρας των εργασιών των Επιτροπών. Ο πρόεδρος της κάθε Επιτροπής παρουσίασε στην Ολομέλεια το Ψήφισμα της Επιτροπής του και, στη συνέχεια, έδωσε τον λόγο σε έναν/μία Εκπρόσωπο, σε ρόλο εισηγητή/τριας, προκειμένου να αναδείξει τα κύρια σημεία και να υποστηρίξει τη σημασία του Ψηφίσματος (μπορεί να δεχθεί μέχρι τρεις ερωτήσεις από τα μέλη της Ολομέλειας). Μαθήτριά μας επελέγη ως εισηγήτρια για να παρουσιάσει το Ψήφισμα της Επιτροπής της.

Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με συμμαθητές/τριές τους από άλλα Γυμνάσια, να ανταλλάξουν απόψεις εντός και εκτός Επιτροπών, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να ανακαλύψουν κοινά ενδιαφέροντα, να μοιραστούν εμπειρίες και να προβληματιστούν και ευαισθητοποιηθούν για σύγχρονα κοινωνικά θέματα.

Ε. Λαλιώτου, φιλόλογος