Το σχολικό έτος 2022-23 στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, στο μάθημα των Αγγλικών προχωρημένου επιπέδου της Α’ γυμνασίου (επίπεδο Β1+) οι μαθητές δημιούργησαν ηλεκτρονικό βιβλίο – οδηγό στην αγγλική γλώσσα για τα αρχαία θέατρα της Ελλάδας. Για το έργο, που αποτέλεσε project τετραμήνου, οι μαθητές εργάστηκαν σε τριμελείς ομάδες και άντλησαν αυθεντικό υλικό από την ιστοσελίδα του Διαζώματος στα αγγλικά καθώς και από άλλες πηγές. Στόχος της δράσης ήταν αφενός η εξάσκηση των γλωσσικών δεξιοτήτων για το μάθημα των Αγγλικών και αφετέρου η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών και η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη σημασία των αρχαίων θεάτρων τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Το τελικό παραδοτέο, το οποίο επιμελήθηκε η καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου κ. Σοφία Ξυπολιά, περιλαμβάνει παρουσίαση 16 θεάτρων με σύντομη περιγραφή, γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία και αναφορά στη σημερινή τους κατάσταση. Περισσότερα στο έγγραφο :


Αφήστε σχόλιο