Το Βαρβάκειο απέκτησε ράμπα στην είσοδο από τη οδό Χλόης, έτσι ώστε κανείς μαθητής/μαθήτρια να μην εμποδίζεται να λάβει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και κάθε επισκέπτης/τρια να έχει πρόσβαση στο σχολείο και τις εκδηλώσεις του.

Σε ένα σχολείο όπως το Βαρβάκειο, αλλά και σε κάθε σχολείο, πρέπει να έχουν πρόσβαση οι πάντες. Με αυτή την σκέψη ο διευθυντής του σχολείου κ. Αναστασόπουλος, απευθύνθηκε στον κ. Τζάνα, πρόεδρο του Βαρβακείου ιδρύματος και γραμματέα του Συλλόγου αποφοίτων, που ανταποκρίθηκε άμεσα.