Ο εν λόγω Διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 9:00-12:00, θα έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και θα απαρτίζεται από τέσσερα (4) θέματα πλήρους ανάπτυξης σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα που θα οριστούν σε συνεργασία της ΕΜΕ με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Παραρτήματα της ΕΜΕ όπου αυτά υπάρχουν. Τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ (http://www.hms.gr/) λίγες μέρες πριν τον διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό αυτόν μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Λυκείων και των Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας. Μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές/τριες της Α ́ Γυμνασίου, αν το ζητήσουν, με τα θέματα της Β ́ Γυμνασίου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο έγγραφο :

Παρακαλούνται οι γονείς οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στο διαγωνισμό να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 1-11-2023 και ώρα 24.00: https://forms.gle/JUwk6KGp6ueVtjKAA.