Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο ανήκει στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων ASPnet UNESCO (Associated Schools Project Network UNESCO), ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο σε 182 χώρες-μέλη του Οργανισμού, στο οποίο συμμετέχουν 150 σχολεία από όλη τη χώρα. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μαθητών στις διαδικασίες δημοσίου διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικών διακρίσεων, πολιτισμού, περιβάλλοντος και εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της UNESCO. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το σχολείο μας θα προετοιμάσει μαθητές ώστε να συμμετάσχουν στις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Μαθητικό Συμπόσιο ASPNet UNESCO των Συνεργαζόμενων Γυμνασίων  Αττικής.
  • Πρόγραμμα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Εορτασμός Διεθνών Ημερών των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO ASPnet calendar). 
  • Ενδεχόμενη συμμετοχή στο 5ο Παγκόσμιο Νεανικό Συμπόσιο που θα πραγματοποιηθεί στην Ολυμπία (5th World Cultural Heritage Youth Symposium).

Αριθμός μαθητών: Μέχρι 15 μαθητές από τη Β και Γ τάξη. Εάν υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής, η επιλογή των μαθητών θα γίνει μετά από συνέντευξη.

Συναντήσεις: Παρασκευή 13:30᾽ – 15:00᾽

Χώρος: Αίθουσα 205

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Δαργέντα Λένα, Κατσούλα Ανθή και Τάτση Αγγελική

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στην παρακάτω φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2023.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023.

Οι Υπεύθυνες Καθηγήτριες : Δαργέντα Λένα, Κατσούλα Ανθή και Τάτση Αγγελική

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής: https://forms.gle/sxCTQWWKRQ1DruaC8