Το σχολείο μας προσφέρει προγραμματισμένα δίωρα σεμινάρια με θέμα «Διασύνδεση Μαθηματικών, Τέχνης, Επιστήμης και Τεχνολογίας». Τα σεμινάρια αυτά θα γίνονται ημέρα Παρασκευή, από τις 13.30 έως 15.15.

Τα σεμινάρια έχει σχεδιάσει και θα υλοποιήσει  ο μαθηματικός του σχολείου μας κ. Παπανικολάου.

Το πρώτο σεμινάριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και θα έχει ως θέμα : «Τρισδιάστατη σχεδίαση και τρισδιάστατη εκτύπωση».

Η τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση είναι πλέον μια δεξιότητα η οποία έχει εισέλθει στη ζωή μας, αλλά παρόλα αυτά δεν αποτελεί ακόμα μέρος κάποιου επίσημου αναλυτικού προγράμματος στα σχολεία. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα αποτελέσει μία “νέα βιομηχανική επανάσταση”, που θα ανατρέψει τα καθιερωμένα μοντέλα παραγωγής και τελικά θα αντιστρέψει τις συνέπειες που αυτή επέφερε.

Επιμέρους ενότητες που θα συζητηθούν :

1)Τεχνικές και δημοφιλέστερα προγράμματα 3D σχεδίασης.

2)Ανάδειξη της θεμελιώδους γεωμετρίας του χώρου (στερεομετρίας) ως βασικού υποβάθρου της 3D σχεδίασης.

3)Τεχνικές και προγράμματα 3D εκτύπωσης.

Στο τέλος του σεμιναρίου κάθε μαθητής/τρια, θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και εκτυπώσει στον 3D printer του σχολείου, το δικό του αναμνηστικό αντικείμενο.  

Δεκτοί είναι όλοι οι μαθητές/τριες από όλες τις τάξεις. Για λόγους διαχείρισης, θα πρέπει να υπάρξει δήλωση ενδιαφέροντος, με συμπλήρωση από τους γονείς των ενδιαφερόμενων της φόρμας : https://forms.gle/HdzTEaa8MYTmQkVn7, έως και την Παρασκευή 24-11-2023.