Η αρχική ομάδα Αστρονομίας του ΒΠΓ συγκροτήθηκε και έγινε ο προγραμματισμός εργασιών για την εγκατάσταση αστρονομικού παρατηρητηρίου και ηλιακού ρολογιού στο ΒΠΓ. Οι τακτικές συναντήσεις της ομάδας θα γίνονται ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.40-15.15 στην αίθουσα 205, καθώς και σε κατάλληλο χώρο του προαυλίου, στα πλαίσια των σεμιναρίων διασύνδεσης Τέχνης, Μαθηματικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση έναρξης και πρόσκλησης ενδιαφέροντος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σεμιναρίων με θέμα “Τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση”, στις 8-12-2023.

Ο υπεύθυνος καθηγητής: Απ. Παπανικολάου-Μαθηματικός