Σε συνέχεια παρελθόντων ανακοινώσεων σχετικά με τα σεμινάρια Μαθηματικών και Αστρονομίας  :

Κάθε Παρασκευή  13.30 έως 15.00, είναι πλέον εφικτό  (μετά την κάλυψη του κενού μαθηματικών) να λειτουργήσουν και επιπλέον όμιλοι-σεμινάρια μαθηματικών (εκτός του ήδη προγραμματισμένου ομίλου κάθε Τετάρτη από την κ. Μητροπούλου για μαθητές της Β τάξης),   σύμφωνα με τα εξής :

Για τους μαθητές της Α τάξης θα γίνονται σεμινάρια μαθηματικής σκέψης και επιχειρηματολογίας από την κ. Βαλτά Αλεξάνδρα. Στο ίδιο group θα γίνουν και σεμινάρια Αστρονομίας, σε συνεργασία με τον κ. Παπανικολάου.  Οι μαθητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλες τις αστρονομικές παρατηρήσεις, και να συμμετάσχουν στην ομάδα αστρονομίας. Για λόγους διαχείρισης παρακαλούνται οι γονείς των ενδιαφερομένων να δηλώσουν συμμετοχή των παιδιών τους στη φόρμα : https://forms.gle/zEspiax2y6P6f2bW6

Για τους μαθητές των Β και Γ τάξεων που το επιθυμούν, θα συνεχίσουν τα σεμινάρια διασύνδεσης Τέχνης, Μαθηματικών , Επιστήμης και Τεχνολογίας από τον κ. Παπανικολάου. Στις επόμενες συναντήσεις θα γίνουν σεμινάρια θεωρητικής και πρακτικής Αστρονομίας. Για λόγους διαχείρισης   παρακαλούνται οι γονείς των ενδιαφερομένων να δηλώσουν συμμετοχή των παιδιών τους στη φόρμα:     https://forms.gle/6hNRT59VoRp1jjT7A