Διευθυντής: Αναστασόπουλος Ιωάννης – Θεολόγος ΠΕ01

Υποδιευθύντρια : Αίγλη ΚούτραΒιολόγος

Υποδιευθύντρια : Σοφία ΞυπολιάΑγγλικών