Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο 2023 -24

Πρόεδρος : Κοζύρης Νεκτάριος (Καθηγητής ΕΜΠ)

Συντονιστής: Μαραγκός Κωνσταντίνος (Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου)

Διευθυντής: Αναστασόπουλος Ιωάννης (Καθηγητής θεολόγος)