Το σχολείο μας ευχαριστεί θερμά τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον γονέα κ. Κρινή, για το ενδιαφέρον και τη μεσολάβησή τους στη δωρεά 5 φορητών υπολογιστών από την εταιρεία Openbet, την οποία επίσης ευχαριστούμε θερμά.  Οι φορητοί αυτοί υπολογιστές προστίθενται στον ήδη αναβαθμισμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, για τον οποίο μερίμνησε την τελευταία τριετία ο πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου, καθηγητής του ΕΜΠ κ. Κοζύρης. Το ενεργό ενδιαφέρον και η συμπαράσταση  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,  του Συλλόγου Αποφοίτων και  του Βαρβάκειου Ιδρύματος είναι πάντα πολύτιμοι αρωγοί στο εκπαιδευτικό  έργο του σχολείου μας.