Διδακτικό προσωπικό 2023-24

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΡΤΕΜΗΕΙΡΗΝΗΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΒΕΡΔΙΑΚΗΜΑΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΙΚΑΕΛΕΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΔΑΡΓΕΝΤΑΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΛΕΝΗΓΑΛΛΙΚΑ
ΘΑΝΟΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΦΥΣΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΑΝΘΗΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΟΡΔΗΔΗΜΗΤΡΑΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΕΑΚΥΡΙΑΚΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΑΓΛΑΪΑΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΛΑΛΙΩΤΟΥΕΥΣΤΑΘΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΖΩΝΑΚΗΜΑΡΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΥΝΤΑΚΗΑΡΓΥΡΩΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΠΟΝΤΟΥΣΟΦΙΑΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΚΑΛΛΙΡΡΟΗΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΞΥΠΟΛΙΑΣΟΦΙΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΑΠΟΣΤΟΛHΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΧΡΥΣΟΥΛΑΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΤΑΤΣΗΑΓΓΕΛΙΚΗΧΗΜΕΙΑ
ΤΖΙΑΒΑΑΘΑΝΑΣΙΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΑΤΣΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΡΜΑΝΙΚΑ