Ύστερα από την βαθμολόγηση των γραπτών των μαθητών/-τριών, που έλαβαν μέρος στις συμπληρωματικές εξετάσεις για την πλήρωση της κενής θέσης στη B΄ τάξη του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου, στις 8.9.2023, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΓΙΑ-Β-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο μαθητής/τρια με την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία εισάγεται στην Β τάξη 2023-24 του ΒΠΓ. Οι υπόλοιποι θα ειδοποιηθούν ως επιλαχόντες σύμφωνα με την παραπάνω βαθμολογία, στην περίπτωση που προκύψει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς άλλη κενή θέση.

Από το ΕΠΕΣ του σχολείου