Το ΕΠΕΣ του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου προκηρύσσει μία κενή θέση για τη Β΄ Γυμνασίου. Για την πλήρωσή της, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά, την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις θα γίνουν στο χώρο του Σχολείου και η είσοδος των υποψηφίων θα γίνει από την οδό Χλόης.

Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων 9.00. Ώρα έναρξης των εξετάσεων 9.30. Υποβολή Αιτήσεων: μέχρι την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14.00.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 150΄. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50.Οι πρώτες 25 ερωτήσεις αφορούν την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας και οι επόμενες 25 τα Μαθηματικά. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής. Σε κάθε ερώτηση δίνονται 4 πιθανές απαντήσεις, από τις οποίες οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επιλέξουν τη σωστή.

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή, αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν στην κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην Α Γυμνασίου.

Πιο συγκεκριμένα επισυνάπτεται η σχετική ύλη :

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ-ΥΛΗ-Β-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-2023-24

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στην οποία να αναφέρεται : Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου/μαθητής/τριας <Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας> στη διαδικασία εισαγωγής για την Β΄ τάξη του Βαρβακείου Πρότυπου Γυμνασίου. Η αίτηση μπορεί να γίνει : Α) Δια ζώσης στο χώρο του Σχολείου, ώρες 09.00 – 12.00, με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων,  άλλως η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος, ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή Β) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σχoλείου (gpeiravar@sch.gr). Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να επισυναφτούν υπεύθυνες δηλώσεις και των δυο γονέων/κηδεμόνων από το gov.gr. Κατά την είσοδό τους στη σχολική μονάδα, οι υποψήφιοι/ες επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας ή αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας και όχι τηλεφωνικά.