Το σχολείο μας υποδέχεται γονείς-κηδενόνες με σκοπό την ενημέρωσή τους από τους διδάσκοντες, σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα :

α) Τετάρτη 29-11-2023 : τμήματα Α1, Α2, Γ1, Γ2.

β) Τετάρτη 06-12-2023 : τμήματα Α3, Α4, Γ3, Γ4.

γ) Τετάρτη 13-12-2023 : τμήματα : Β1, Β2, Β3, Β4.

Η υποδοχή θα γίνει ανά ώρα/διδάσκοντα ως εξής :