Φεβ 13

Ενημέρωση για όρια και δικαιολόγηση απουσιών

Σύμφωνα με το άρθρο 28 της με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» καθώς και την συμπληρωματική ενημερωτική εγκύκλιο της 26-1-2018 ισχύουν τα παρακάτω :

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

5. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-2018, μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:
α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια,
β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και
γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών ασθενείας  από γιατρό στο σχολείο γίνεται από τους γονείς – κηδεμόνες. 

6. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

7. Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α’ 199):
«Για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν:
α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και
β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης».

Ιαν 30

Βαθμολογία Α τετραμήνου 2017-18

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες, ότι η επίδοση των ελέγχων των μαθητών/τριών του Σχολείου μας, καθώς και η ενημέρωση από τους διδάσκοντες καθηγητές για το Α Τετράμηνο, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2017, από 12.00 μέχρι 14.00.

Ιαν 25

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»

Με 15 μαθητές/τριες του Ομίλου Ρητορικής το σχολείο μας – ένα από τα 84 από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και την Ουγγαρία – έλαβε μέρος στην 2η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», η οποία διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στις 15-17/12/2017.

Η προσομοίωση επικεντρώνεται στη διαδικασία ενώπιον των διαφόρων Επιτροπών που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών πράξεων προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αφορούσε μερικές από τις σημαντικότερες συμβάσεις του ΟΗΕ.

Οι μαθητές/τριες, εκπροσωπώντας μία χώρα, εξοικειώνονται με ζητήματα εφαρμογής των διεθνών πράξεων από τα κράτη μέρη, μαθαίνουν να υπερασπίζονται τα δικαιώματα του ανθρώπου, να δέχονται τα επιχειρήματα των άλλων, να σέβονται τις απόψεις των άλλων κρατών και να αναπτύσσουν την κατάλληλη επιχειρηματολογία, προκειμένου να πείσουν για τις θέσεις τους. Γνωρίζουν τη διαδικασία ενός διεθνούς forum, τη διπλωματία, όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο ενός διεθνούς οργανισμού, βασισμένη σε κανόνες διεξαγωγής γόνιμου διαλόγου και στην καλλιέργεια του σεβασμού σε επίπεδο αντιλογίας.

Η πολύ καλή παρουσία των μαθητών/τριών μας αποτυπώθηκε τόσο με την «Εύφημο Μνεία» που απονεμήθηκε στον μαθητή Ηλία Κουρή, για την παρουσία και τις επιδόσεις του, όσο και στα επαινετικά σχόλια που απέσπασαν οι μαθήτριες Έλενα Χριστοδουλάτου και Χριστίνα Φάλκου για την γενικότερη παρουσία και συνεισφορά στο έργο των Επιτροπών τους.

Ε. Λαλιώτου -Φιλόλογος

Για την εμπειρία τους αυτή οι μαθητές έγραψαν:

Αν μου ζητούσε κάποιος να περιγράψω την εμπειρία μου από την συμμετοχή μου στο συνέδριο « Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» 2017 με τρεις λέξεις, αυτές θα ήταν: εμπειρία, γνωριμίες, ενθουσιασμός. Από το ταξίδι στην  όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης μέχρι τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στις Eπιτροπές, το συνέδριο ήταν μία πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Προσωπικά, μου άρεσε πάρα πολύ ολόκληρη η διαδικασία από την αρχή έως και το τέλος. Παρά την ταλαιπωρία του ταξιδιού και του πολύωρου προγράμματος, μπορώ να πω πως ευχαριστήθηκα και ενθουσιάστηκα με το συνέδριο.

Όχι μόνο έλαβα μέρος σε μία πολύ καλή μαθητική προσομοίωση των επιτροπών του ΟΗΕ, μια ιδέα που από την αρχή μου κίνησε το ενδιαφέρον, αλλά επιπλέον γνώρισα αξιόλογους, κατά την γνώμη μου, ανθρώπους. Φυσικά δεν αναφέρομαι μόνο στην οργανωτική επιτροπή και στο καταπληκτικό (ευτυχώς) προεδρείο μου. Αναφέρομαι και στους μαθητές που γνώρισα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι έκαναν την εμπειρία μου ακόμα πιο ευχάριστη.

Όσον αφορά το προεδρείο, θεωρώ πως έπαιξε τεράστιο ρόλο στο γεγονός ότι το ΜΡΔ 2017 μου προκάλεσε τόσο ενθουσιασμό. Γεμάτοι χιούμορ, καλή διάθεση, αλλά και φυσικά «οπλισμένοι» με τις κατάλληλες γνώσεις και προσόντα ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος έκαναν τις εργασίες των επιτροπών ακόμα πιο ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές.

Κάτι άλλο το οποίο μου άρεσε πολύ στην διοργάνωση ήταν το γεγονός ότι δεν είχε ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Όλοι οι μαθητές είχαν έρθει έχοντας στο μυαλό τους ένα κλίμα πιο φιλικό και λιγότερο ανταγωνιστικό. Αυτό πιστεύω ότι ήταν και το στοιχείο που έκανε τις εργασίες των Eπιτροπών πολύ παραγωγικές. Δεν θα αναφερθώ στις εργασίες των Eπιτροπών και στο πώς μου φάνηκαν, αφού για να περιγράψει κανείς μια τέτοια εμπειρία δεν αρκεί, κατά την γνώμη μου, ένα φύλλο χαρτί.

Κλείνοντας, έχω να πω πως το ΜΡΔ 2017 είναι για μένα μια αξέχαστη εμπειρία, γεμάτη γέλιο, ενθουσιασμό και πολλά άλλα. Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται σίγουρα να το ξανακάνω όχι μία, αλλά αρκετές φορές ακόμα!!!

                                                                                                                      Γιώργος Σαρόγλου

 Το συνέδριο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη για μένα εμπειρία, αφού δεν είχα ξανασυμμετάσχει σε παρόμοια διοργάνωση. Το συνέδριο αυτό λειτούργησε ως αφορμή για να ασχοληθώ και ενημερωθώ για θέματα που με αφορούν άμεσα. Με έκανε, επίσης, να συνειδητοποιήσω ότι η εφαρμογή ακόμη και των πιο θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ουτοπικό σενάριο για πολλούς ανθρώπους. Ακόμη, κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι ο αμοιβαίος σεβασμός που υπήρχε ανάμεσα στου μαθητές και τους φοιτητές που συγκροτούσαν το Προεδρείο της κάθε Επιτροπής. Κλείνοντας, μπορώ με σιγουριά να πω ότι, μετά το πέρας των τριών ημερών που διήρκεσε το συνέδριο, αποκόμισα γνώσεις, εμπειρίες και θα διατηρώ τις καλύτερες εντυπώσεις.

                                                                                                                                Ηλίας Κουρής

Ιαν 13

Επίσκεψη του ομίλου «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» στο Μουσείο Ηρακλειδών

Οι μαθητές του ομίλου «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά επισκέφθηκαν την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 την έκθεση Αρχαίας Κινεζικής Τεχνολογίας στο Μουσείο Ηρακλειδών και ξεναγήθηκαν από τον επιστημονικό σύμβουλο του Μουσείου, καθηγητή του σχολείου μας κ. Παπανικολάου.
Τα εκθέματα της έκθεσης έχουν παραχωρηθεί από το Μουσείο Επιστημών του Πεκίνου στα πλαίσια ανταλλαγής με την έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας «Εύρηκα» που εκτίθεται στο Πεκίνο.  
Παρακολουθήσαμε επίδειξη της τεχνικής παραγωγής χαρτιού από εκχύλισμα μπαμπού, περιεργαστήκαμε ομοίωμα αρχαίου Κινέζικου σεισμογράφου, 
αστρολάβους στην ενότητα Αστρονομία, κλεψύδρα και υδραυλικό ρολόι στην ενότητα Μέτρηση χρόνου, δείγματα Κινέζικων πλοίων στην ενότητα Ναυπηγική-Ναυσιπλοΐα.
Είδαμε τα πρώτα κινητά τυπογραφικά στοιχεία στην ενότητα Τυπογραφία, αργαλειούς στην ενότητα Υφαντική, Γεωργικά Εργαλεία της Αρχαίας Κινεζικής εποχής, χάρτες με τις ιστορικές δυναστείες που κυβέρνησαν την Κίνα από το 5.000 π.Χ. 
Παρακολουθήσαμε επίσης επίδειξη παραδοσιακής κινέζικης τυπογραφίας, παρακολουθώντας τεχνικές με ξύλινα τυπογραφικά στοιχεία, φροτάζ και εκτύπωση με σφραγίδα.
Συζητήσαμε τη σχέση του Αρχαιοελληνικού με τον αντίστοιχο Αρχαίο Κινεζικό πολιτισμό και θα συνεχίσουμε στο σχολείο σε επόμενες συναντήσεις με σχετικές δραστηριότητες, όπως σχεδιασμός και κατασκευή ηλιακού ρολογιού και πυξίδας.
 Περισσότερα φωτογραφικά στιγμιότυπα από την επίσκεψη:

Ιαν 10

Επιτυχίες του ΒΠΓ στο Διαγωνισμό Μαθηματικών «Θαλής» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, 8 μαθητές/τριες από τη Β τάξη και 9 μαθητές/τριες από τη Γ τάξη του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου (σε σύνολο μαθητικού δυναμικού 96+96=192) πέρασαν με επιτυχία το διαγωνισμό <Θαλής» στις 11-11-2017 και συνεχίζουν για την επόμενη φάση (διαγωνισμός «Ευκλείδης») που θα διεξαχθεί το Φεβρουάριο 2018. Σύμφωνα με  πρόχειρη στατιστική επεξεργασία  και κριτήριο το λόγο επιτυχόντες/μαθητικό δυναμικό, το ΒΠΓ κατατάσσεται  Πανελλαδικά  στην πρώτη τετράδα, διεκδικώντας ίσως και την πρώτη θέση, για τον εν λόγω διαγωνισμό. Τους μαθητές Γ Γυμνασίου προετοίμασε ο καθηγητής Μαθηματικών κ. Μπαρτσώκας.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.

Η επόμενη φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στα Μαθηματικά «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», στην οποία θα συμμετάσχουν οι επιτυχόντες του «ΘΑΛΗ», θα γίνει το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 στις 09.00-12.00 πμ. στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αναβρύτων, Λεωφ. Κηφισίας 184, Κηφισιά

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΟΚΛΑ ΠΕΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣΚΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΛΟΥΠΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΟΥΜΑ ΡΩΣΣΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΜΙΧΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΕΤΗ
ΚΟΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΠΟΛΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΡΗΜΑΓΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΣΙΓΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΨΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιαν 10

eTwinning Συνεργασίες του Σχολείου μας το σχ. έτος 2017-18

Συνεργασίες eTwinning του Βαρβακείου Πρότυπου Γυμνασίου σχολικού έτους 2017-18

Ιαν 05

Νους υγιής εν σώματι υγιεί-Αθλητικές διακρίσεις

Α. 3η Θέση για το Βαρβάκειο Γυμνάσιο σε αγώνες επί ανωμάλου εδάφους (2000μ.), από τον μαθητή μας Παπαδημητρίου Κωνσταντίνο (Α3).

Με το χάλκινο μετάλλιο για το Βαρβάκειο Γυμνάσιο, τίμησε για άλλη μια φορά το σχολείο μας, ο μαθητής Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Α3), στους αγώνες 2000μ. επί ανωμάλου εδάφους στο Άλσος Συγγρού (Ανάβρυτα). Οι αγώνες διεξήχθησαν την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 για ΓΕΛ – ΕΠΑΛ & Γυμνάσια της Β’ Αθήνας και οι αθλητές που κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις κατάταξης αγοριών γυμνασίου είναι οι παρακάτω:

ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ   (2.000μ)

1ος      Δασκαλόπουλος Δημήτριος      6′:54»:04      Κολλέγιο Αθηνών

2ος      Κίκας Οδυσσέας                     6′:57′:04       PIERCE

3ος      Παπαδημητρίου Κων/νος        7′:02″:03       Βαρβάκειο Γυμνάσιο.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά καλές για αγώνα, με συννεφιά, σχετικό κρύο (4’C-10’C) και χωρίς άνεμο.

Στους αγώνες συμμετείχαν και μαθητές της Γ΄ τάξης οι οποίοι κατέλαβαν τις αντίστοιχες θέσεις σε σύνολο 143 μαθητών:

Λουπάσης Θεόδωρος 68η θέση.

Μανάρας Νίκος 102η θέση.

Μπαρούνης Ιωάννης 108η θέση.

Επίσης συμμετείχαν και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης Κόκλα Πέτρα και Καρνούτη Αθανασία. Τους μαθητές/τριες συνόδευσε η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής της Γ΄ τάξης του σχολείου μας κ. Λιναρδή.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες  μαθητές και μαθήτριες!

Ευχόμαστε και το 2018 να συνεχίσουν οι επιτυχίες για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας.

Β) Τρίτη θέση για το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο στο τουρνουά καλαθοσφαίρισης ΔΔΕ Β Αθήνας

Ένας πόντος κράτησε μακριά από τον τελικό την ομάδα του Βαρβάκειου Πρότυπου Γυμνασίου, που έδωσε τον καλύτερο εαυτό, μεταξύ 29 ομάδων αγοριών και κοριτσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Το τουρνουά Καλαθοσφαίρισης 3×3 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου Ηρακλείου την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, και η ομάδα του σχολείου μας κατέλαβε επάξια την 3η θέση, μετά από σειρά αναμετρήσεων μεταξύ «δυνατών» σχολικών ομάδων.

Η ομάδα αποτελούμενη από τους μαθητές, Καραφωτιά Αλέξη, Μπαμπατσιά Παναγιώτη, Σγουμπόπουλο Παναγιώτη και  Σύρμο Δημήτρη έφτασε στον ημιτελικό όπου αντιμετώπισε την ομάδα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου (σκορ 6-7). Την ομάδα συνόδευσε η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του σχολείου κ. Λυγουριώτη.

Στιγμιότυπα από τους αγώνες των μαθητών μας διακρίνονται στις φωτογραφίες.

Γ) Διακρίσεις μαθητών και μαθητριών του Βαρβάκειου σε ημερίδα στίβου Γυμνασίων

Τη 2η θέση στα 1.000μ. αγοριών γυμνασίου, κατέλαβε ο μαθητής της Α΄ τάξης Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, ανεβάζοντας στο βάθρο του αργυρού νικητή το γυμνάσιό μας.

Σημαντική διάκριση πέτυχε και η μαθήτρια της Α΄ τάξης Παπαδοπούλου Δέσποινα που κατετάγη 5η στα 80μ. ταχύτητας κοριτσιών.

Την 5η θέση κατέλαβε το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο με την ομάδα σκυταλοδρομίας 4χ200μ. κοριτσιών με τις Θανοπούλου Μαρία Νικολέτα, Παπαδοπούλου Δέσποινα, Πόθου Κατερίνα και Χρυσουλάκη- Μαστροκώστα Μυρσίνη.

Επιπρόσθετα, οι Θανοπούλου Μαρία Νικολέτα και Χρυσουλάκη- Μαστροκώστα Μυρσίνη, κατέλαβαν μαζί την 7η θέση στα 1.000μ. κοριτσιών.

Επιπρόσθετα, συγχαρητήρια αξίζουν και στους μαθητές Καζαντζόγλου Οδυσσέα (80μ. αγοριών), Τσιλιβαράκο Παναγιώτη Ευστράτιο (1.000μ. αγοριών) και Πόθου Κατερίνα (150μ. κοριτσιών), Σεϊντή Γεωργία (σφαίρα κοριτσιών), που αν και δεν κατέλαβαν θέση στη πρώτη οκτάδα του ατομικού τους αγωνίσματος, εν τούτοις απέδειξαν ότι το ήθος και ο αγώνας για αριστεία, είναι χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών του σχολείου μας.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο «Ίκαρος» στη Ν. Ιωνία την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου και οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 500,από όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθηνών. Τα παιδιά του σχολείου μας, συνόδευσε η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κ. Λυγουριώτη.

Συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους, και πάντα επιτυχίες!!!

Νοέ 29

Ο Όμιλος Ιστορίας 2017-18 «Καθ’ Οδόν» για την Κίνα

Τι είναι εκείνο που κάνει ένα μουσείο να χαρακτηριστεί σύγχρονο; Μπορεί ένας σύγχρονος εικαστικός καλλιτέχνης να εκθέσει τα έργα του πλάι σε «καταξιωμένα» έργα της αρχαιότητας; Μπορεί ένα μουσείο να φιλοξενήσει σε χώρους του μια συναυλία; Μπορούμε να δανειστούμε έργα από μεγάλα μουσεία του εξωτερικού κι αντίστοιχα να στείλουμε δικά μας έξω; Μπορούν να εκτεθούν σε αίθουσες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αντικείμενα προερχόμενα από τις αποθήκες του;

Σε αυτά, αλλά και σε πολλά άλλα ερωτήματα πήραμε απαντήσεις το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017 καθώς μαθητές του Ομίλου Ιστορίας με  τους γονείς τους και τις υπεύθυνες καθηγήτριες του Ομίλου, κκ. Έλενα Γκίκα και Μαίρη Μπελογιάννη παρακολουθήσαμε την πολύ ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική δράση «Καθ’ οδόν: ο ελληνικός πολιτισμός ταξιδεύει στον κόσμο» που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Μουσείων του ΥΠ.ΠΟ.Α. στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τις αρχαιολογικές περιοδικές εκθέσεις.

 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε με διαδραστικό τρόπο για την αθέατη πλευρά των περιοδικών εκθέσεων και να μάθουμε πως στη σύγχρονη εποχή τα μουσεία δεν περιορίζονται στον πρωταρχικό τους ρόλο που είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη, μελέτη, συντήρηση και προβολή των πολιτιστικών αγαθών, αλλά επί πλέον προσπαθούν να «ανοιχτούν» στην κοινωνία προσφέροντας μάθηση και ποιοτική ψυχαγωγία σε όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες κοινού. Οι περιοδικές εκθέσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α. αποτελούν εργαλείο άσκησης πολιτιστικής πολιτικής και διπλωματίας, γι’ αυτό και επετράπη με τον Ν. 654/1977 «κατά παρέκκλισιν από των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν. 5351/1932 «περί αρχαιοτήτων» η μεταφορά, προσωρινώς και δι’ ωρισμένον χρονικόν διάστημα, εκτός των ορίων του Κράτους αρχαίων …».

Στην επιτυχία της δράσης συνέβαλαν με τρόπο καθοριστικό από πλευράς του ΥΠ.ΠΟ.Α. η προϊσταμένη του Τμήματος κ. Ανδρομάχη Κατσελάκη, η αρχαιολόγος-μουσειολόγος κ. Αιμιλία Τσιτούρη και η αρχαιολόγος κ. Τέρρυ Φουρτούνη, η οποίες ενθάρρυναν τους μαθητές να μάθουν για τις περιοδικές εκθέσεις με τρόπο δημιουργικό, ομαδοσυνεργατικό και διασκεδαστικό. Στο τέλος, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να ελέγξουν τις γνώσεις που απέκτησαν με τη βοήθεια ενός επιδαπέδιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τη νικήτρια ομάδα να κόβει την κορδέλα των εγκαινίων μιας περιοδικής έκθεσης που οργάνωσε η χώρα μας στην Κίνα και να δημιουργήσουν δύο αφίσες, μία για το αρχαίο θέατρο και μία για την ιστορία της γραφής στο πλαίσιο εκδηλώσεων, σχετικών με την έκθεση, που έγιναν σε πόλεις της Κίνας.

Νοέ 27

Συμμετοχή του σχολείου μας στο ASPnet της Unesco

 

Το Βαρβάκειο Πρότυπο  Γυμνάσιο ανήκει από το τρέχον σχολικό έτος στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων ASPnet UNESCO (Associated Schools Project Network UNESCO), ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο σε 177 χώρες-μέλη του Οργανισμού, στο οποίο συμμετέχουν 150 σχολεία από όλη τη χώρα.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση του Βαρβάκειου Προτύπου Γυμνασίου από 27/11/2017 έως και 1/12/2017.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο από τη διασύνδεση : UNESCO καθώς επίσης  και τη σχετική αίτηση συμμετοχής από την επόμενη διασύνδεση :  UNESCO-AITISI .

(Αριστερό κλικ για άνοιγμα ή δεξί κλικ και «αποθήκευση ως» για αποθήκευση).

 

Νοέ 17

Βράβευση μαθήτριας στο Διαγωνισμό Αναγνωστικών Δεξιοτήτων-Κατανόησης Κειμένου

Την Παρασκευή 3/11/2017 και σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συλλόγου των Διδασκόντων του σχολείου μας, παρουσία των Διευθυντριών του Βαρβακείου Γυμνασίου και Βαρβακείου Λυκείου, εκπαιδευτικών και μαθητών, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας κ. Αθ.  Φαλούκας, βράβευσε τη μαθήτρια Α Λυκείου του Βαρβακείου Λυκείου και περυσινή μαθήτρια του Βαρβακείου Γυμνασίου, Κωνσταντίνα Τόγκα. Η εν λόγω  μαθήτρια, απέσπασε το 1ο βραβείο στο Διαγωνισμό Αναγνωστικών Δεξιοτήτων – Κατανόησης Κειμένου, τον οποίο διοργάνωσε η Δ/νση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β Αθήνας. O διαγωνισμός διενεργήθηκε το Σάββατο 6 Μαΐου 2017, στο 3ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής και απευθυνόταν σε μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου. Συγχαρητήρια στη μαθήτρια και στην υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Λαλιώτου Ευσταθία.

Παρατίθενται σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα:

Παλαιότερα άρθρα «