"Επειδή δια να ανακαλεσθώσιν αι τέχναι και αι επιστήμαι εις την Ελλάδα, ανάγκη πάσα να ευρεθή μόνιμος και διαμένων πόρος... δι' εν κεντρικόν εθνικόν σχολείον... αφιερώ ρούβλια 300.000"

Ιωάννης Βαρβάκης (22/5/1824)


 

 

Παρασκευή 24 Οκτώβρη "Μέρα κατά της Παχυσαρκίας"

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά μαθητών-εκπαιδευτικών σε διδακτικές επισκέψεις

 

Παρουσιάσεις των αρχαίων θεάτρων από μαθητές του Βαρβακείου

 

 

Ενημέρωση Το Σχολείο μας
Το Διδακτικό Προσωπικό Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Διαχείριση Ιστοσελίδας: Θ.Ο!  Πνευματικά δικαιώματα © 2009-2014 [Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο]. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Αναθεώρηση: 19/10/14.