"Επειδή δια να ανακαλεσθώσιν αι τέχναι και αι επιστήμαι εις την Ελλάδα, ανάγκη πάσα να ευρεθή μόνιμος και διαμένων πόρος... δι' εν κεντρικόν εθνικόν σχολείον... αφιερώ ρούβλια 300.000"

Ιωάννης Βαρβάκης (22/5/1824)


 

 

 

Το χρονικό διάστημα 1-3 Σεπτεμβρίου 2014, οι γονείς & κηδεμόνες των μαθητών /τριών που έχουν δικαίωμα φοίτησης στην Α΄ τάξη του  Βαρβακείου Γυμνασίου θα παραλάβουν, κατόπιν σχετικής αίτησής τους,  Υπηρεσιακό Σημείωμα εγκρίσεως  μετεγγραφής το οποίο θα προσκομίσουν στο Γυμνάσιο αρχικής εγγραφής.

Ακολούθως και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς 2014-15, δηλαδή την 11η Σεπτεμβρίου 2014, υποχρεούνται να καταθέσουν στην Γραμματεία του σχολείου μας  ειδικό Υπηρεσιακό Σημείωμα, από το Γυμνάσιο αρχικής εγγραφής, έγκρισης παρακολούθησης των μαθημάτων στο σχολείο μας.  (ΠΔ 104/1979)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΠΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

Ενημέρωση Το Σχολείο μας
Το Διδακτικό Προσωπικό Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Διαχείριση Ιστοσελίδας: Θ.Ο!  Πνευματικά δικαιώματα © 2009-2014 [Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο]. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Αναθεώρηση: 23/07/14.