"Επειδή δια να ανακαλεσθώσιν αι τέχναι και αι επιστήμαι εις την Ελλάδα, ανάγκη πάσα να ευρεθή μόνιμος και διαμένων πόρος... δι' εν κεντρικόν εθνικόν σχολείον... αφιερώ ρούβλια 300.000"

Ιωάννης Βαρβάκης (22/5/1824)


 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Β' & Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά μαθητών-εκπαιδευτικών σε διδακτικές επισκέψεις

 

Ενημέρωση Το Σχολείο μας
Το Διδακτικό Προσωπικό Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Διαχείριση Ιστοσελίδας: Θ.Ο!  Πνευματικά δικαιώματα © 2009-2014 [Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο]. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Αναθεώρηση: 19/09/14.